Lite Motive - Closer to heaven

Lyrics
Lite Motive - Album Love - Closer to heaven 4:00
(D.Mitić)

BUDUĆI NASTUPI

Vila Dalmacija D1 (Split)
30.09.2020. Početak u 15:00

S2 (Split)
10.10.2020. Početak u 15:00

D1 (Hvar)
01.01.2021. Početak u 15:00

S2 (Hvar)
28.05.2021. Početak u 20:00

S5 (Palmižana)
05.06.2021. Početak u 20:00