Lite Motive - Smooth operator

Lyrics
Lite Motive - Obrade - Smooth operator 4:02
(Sade)

BUDUĆI NASTUPI

C2 (Split)
15.06.2019. Početak u 17:00

C2 (Split)
27.07.2019. Početak u 17:00

S1 (Šibenik)
10.08.2019. Početak u 18:00